Meny Stäng

Om AMLS®

Vad är AMLS®?

Advanced Medical Life Support (AMLS) ägs av National Association of EMT´s (NAEMT) och har ett nära samarbete med National Association of EMS Physicians (NAEMSP).

AMLS har funnits i Sverige sedan 2007 och bedriver kurser från norr till söder för både ambulanspersonal och sjukhuspersonal.

Kursen syftar till ett strukturerat omhändertagandet av den akutmedicinska patienten och är en två dagars utbildning (16timmar).

Ur kursen innehåll

Kursen består av föreläsningar och praktiska stationer och innehåller:

 • Patientundersökning
 • Luftvägshantering
 • Dyspné/andningsinsufficiens
 • Bedömning av chock
 • Bröstsmärta
 • Påverkat medvetande
 • Buksmärta
 • Toxikologi

Kursens mål

 • Kursens övergripande mål är att ge deltagaren verktyg för att systematiskt handlägga den akutmedicinska patienten.
 • Identifiera direkta livshot och avvärja dessa enligt X-ABCDE
 • Träna undersökning och intervjumetodik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utifrån symptombild
 • Formulera arbetsdiagnos
 • Behandla enligt lokala direktiv och kompetensnivå

Examination

Kursen examineras individuellt, skriftligt och praktiskt. För godkänd kurs krävs närvaro under hela kursen, godkänt praktiskt prov och godkänd skriftligt prov. Efter godkänd kurs skickas ett kursintyg/certifikat till adressen som registrerats i samband med kursanmälan.

Förberedelser

Erfarenhet från andra kurser av liknande art är att Du som deltagare har läst igenom boken för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Tillsammans med kursboken följer instuderingsfrågor som lämnas i samband med kursstart. Som komplement till boken finns ett kompendium på svenska som endast kan erhållas i samband med kursanmälan.

Auditör

Möjlighet att gå kursen som auditör finns. Detta innebär att deltagaren inte examineras och kan således ej heller delta i samband med examinationerna. Auditören förväntas delta i kursen som observatör i samband med föreläsningar och praktiska övningar. Om Du skall gå kursen som auditör skall detta anmälas i samband med kursanmälan.

Antal deltagare

Antal deltagare: 16 eller 20