Meny Stäng

Jag kan inte komma på kursen

Om du inte kan komma på kursen kontaktar du din lokala kurskoordinator. Kontaktuppgifter bör du ha fått i samband med utskickat instuderingsmaterial.