Fakulteter

GÄVLEBORG

Distriktskoordinator, Eva-Marie Bergh

koordinator.gavleborg@amls.se

CMD, Kristofer Rahl

 

JÖNKÖPING

Distriktskoordinator, Håkan Röstedal

koordinator.jonkoping@amls.se

CMD, Annika Åström Victorén

 

KRISTIANSTAD

Distriktskoordinator, Yvette Emtsjö

koordinator.kristianstad@amls.se

CMD, Magnus Simonsson

 

VÄRMLAND

Distriktskoordinator, Lena Emanuelsson

koordinator.varmland@amls.se

CMD, Tina Craaford

 

Top