AMLS® i Sverige

Nationell koordinator, Yvette Emtsjö

  • +46 443091457
  • koordinator@amls.se
  • Yvette Emtsjö
    Traumaenheten CSK
    291 85 Kristianstad
    Sweden

  • Jag önskar i första hand bli kontaktad via mail då jag inte är på plats alla dagar

Nationell medicinsk ansvarig (CMD), Bengt Ericsson

  • cmd@amls.se

Webmaster, Stefan Lundh

  • webmaster@amls.se
Top